Sinop Escort » Blog »

Seks işçilerinin durumu

Seks işçilerinin durumu Seks işçilerinin durumu Seks işçilerinin durumu

     İnsan Hakları Evrensel Beyanı: “Herkes çalışma, serbest iş seçimi, adil ve elverişli çalışma koşulları ve işsizliğe karşı korunma hakkına sahiptir.” Bildirgenin bu hükmü, katılan Devletlerin “çalışma hakkını tanıma, herkesin çalışarak hayatını kazanma fırsatını içeren haklarını tanıma hakkı” na göre, Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi biçiminde yasal bir güç kazanmıştır. serbestçe seçer veya serbestçe kabul eder.  Devletlerin ayrıca “güvenlik ve hijyen gereksinimlerini karşılayan çalışma koşulları” ve adil ücret sağlamaları gerekmektedir. İnsan hakları anlaşmalarına uygun olarak, seks işçileri çok çeşitli işçi haklarından yararlanabilirler. Bu antlaşmalar, seks işçiliği yasal kovuşturmaya tabi olanlar da dahil olmak üzere birçok eyalet tarafından onaylanmıştır. İnsan haklarıyla ilgili yasalarda yer alan pek çok işçi hakları seks işçileri için özel önem taşıyor ... ama saygı duyulmuyor. Bu: 

işçi haklarının kullanılmasında polis müdahalesine karşı eskişehir escort koruma; 
dernek kurma hakkı; 
Tüm fayda hakkı. 
Seks işçileri ebeveyn sorumluluklarının yerine getirilmesinde desteklenmelidir; Diğer çalışan kadınların aldığı hamilelik ve çocuk bakımı ile ilgili tüm haklardan yararlanma hakkına sahiptirler. 

     Tüm insanlar sağlık hakkına sahiptir. İnsan hakları sözleşmeleri, genellikle belirli bir sağlık hizmeti düzeyine atıfta bulunur. Etik standartlara uygun ve müşteriye göre sunulan kanıta dayalı tıbbi hizmetlere erişim, iyi bir yaşam için gerekli koşullardan biridir. Maalesef, vakamızda, sağlık tesisleri damgalanma, ayrımcılık, saygısızlık ve hatta şiddetin geliştiği bir yer olabilir. Dünyanın pek çok ülkesindeki escort bayanlar ve başka seks işçileri, insanlık onuruna saygı duyulacak kaliteli ve uygun fiyatlı hizmetleri kullanamazlar. Seks işçiliği ve ilgili faaliyetlerin yasalarca yasaklanması durumunda, seks işçileri devlet kurumlarına başvurmaktan korkuyor, ancak hizmetlerin maliyeti genellikle özel işlerden daha düşük. 

     Stigma, ayrımcılık, sağlık sisteminde haksız yasal normlar, şiddet, kötü düşünülmüş bağış politikaları - tüm bunlar seks işçilerinin sağlık haklarını kullanmalarını engelliyor. Seks işçileri, müşterilerin prezervatifleri tutarlı bir şekilde kullanmalarını ve diğer güvenli seks uygulamalarına uymalarını sağlayamadığında, HIV de dahil olmak üzere CYBE riski altındadır. 
 

Sinop Escort Categories
Blog Posts
Sinop Escort Tags